Jdi na obsah Jdi na menu

Čo je skauting?

´´Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, rasy alebo vyznania, v zhode s cieľom, princípmi a metódou vytvorenými zakladateľom Sirom Robertom Baden-Powellom a tými, ktorí ho nasledujú.´´

Slovenský skauting dnes tvorí asi 7000 ľudí všetkých vekových kategorii. Týmto počtom členov je skauting najväčšia mládežnícka organizácia na Slovensku a zároveň aj na svete.

Hlavným cieľom skautingu je pomôcť mladým ľudom dosiahnuť ich plný fyzický, duševný, spoločenský a duchovný rozvoj ako jednotlivcov a ako zodpovedných občanov.

Slovenský skauting sa venuje hlavne výchove, vzdelávaniu a volnočasovým aktivitám určeným hlavne pre deti a mládež. Snaží sa dosiahnuť aby sa mládež rozvíjala hlavne samovzdelávaním, aby sami vo vlastnom záujme napredovali v osobnom raste.

Ako už bolo spomenuté skauting združuje ľudí všetkých vekových kategorii. V slovenskom skautingu sú 4 vekove kategórie.

1.vlčatá, včielky 6-11rokov

2. skauti, skautky 11-16 rokov

3. roveri a rangers 16-26 rokov

4. oldskauti 26-1000 rokov

 

Princípy skautingu

Skautské heslo: Buď pripravený

 

Skautský sľub: Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 -plniť si povinnosti voči svojej vlasti

 -pomáhať v každom čase svojím blížnym

 -dodržiavať skautský zákon

Skautský zákon:

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť
2. Skaut je verný a oddaný

3. skaut je ochotný a pomáha iným

4. Skaut je priateľom ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta

5. Skaut je zdvorilý

6. Skaut je ochrancom prírody a cenných výtvorov ľudských

7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom

8. Skaut je veselej mysle

9. skaut je sporivý a hospodárny

10. skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch

Denný príkaz: Denne vykonaj aspoň jeden dobrý skutok!

Skautská hymna:

Hej skauti hor sa, volá deň,
S nádejou na nás hľadí zem.

Slnko už na cestu žiari,

Kráčajme s úsmevom v tvári.

Hej skauti hor sa volá deň!

Volá nás naša rodná zem.

 

Hej skauti hor sa váľa vlasť!

Buď pripravený v každý čas!

K obrane pravdy a krásy

Mladosť sa o slovo hlási!

Hej skauti hor sa volá vlasť,

Hej skauti volá všetkých nás!

 

Skautská symbolika

Symbolom skautingu je ľalia.

Zakladateľ skautingu lord Baden-Powell zvolil ľaliu z toho dôvodu, že už od dávna ukazovala na mapách sever a ukazovala tak správnu cestu. Okrem toho je to symbol čistoty a vo svojich erboch ju používali mnohé šľachtické rody.

ObrazekZnak slovenských skautov tvorí ľalia s modrým trojlístkom v pozadí.
Tri lupene ľalie, ktoré symbolizujú tri body skautského sľubu. Stredný lupeň ľalie zdobí strelka kompasu, ktorá nám ukazuje slávnu celoživotnú cestu.
Myšlienku. Že existuje len jedna správna životná cesta symbolizujú aj postrané dva lupene, ktoré sa stáčajú svojimi koncami ku stredu znaku to znamená, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť. Páska svornosti obopínajúca ľaliu v strede je symbolom bratstva skautov na celom svete. Slovenskú ľaliu doplna znak Slovenska- dvojkríž na trojvrší.

ObrazekZnakom svetového skautského hnutia (WOSM) je biela ľalia na fialovom podklade ovinutá bielym lanom, na ktorom je uzol priateľstva

ObrazekSvetová asociácia skautiek (WAGGGS) má v znaku trojlístok v lane predstavujúcom slnko. Tri lístky symbolizujú tri body skautského sľubu, stonka vyjadruje oheň lásky a humanity. Strelka uprostred ukazuje správnu celoživotnú cestu.


Skauti sa zdravia podaním ľavých rúk, pretože ľavá ruka je bližšie k srdcu, s prekríženými malíčkami. Tento pozdrav pochádza pôvodne od juhoafrického kmeňa Ashanti.